O projekte

2022-09-01

Názov projektu: Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov

Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014-2020

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-18-0152/17

Vedúci partner: Powiat Leski (PL)

Partner P 1: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik (SK)

Partner P 2: Nadleśnictwo Cisna (PL)

Plánované začatie projektu: 01.10.2018

Plánované ukončenie projektu: 30.09.2021 (t.j. 36 mesiacov)

Celková hodnota projektu: 2 124 242,78 €

Spolufinancované z fondov Európskej únie (85 %) – Európsky fond regionálneho rozvoja

Web stránka programu:https://sk.plsk.eu/

 

Web stránky partnerov projektu:

Idea projektu Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov nadväzuje na historickú cestu Porta Rusica. Obchodná cesta Porta Rusica vznikla v XIX. st. a považuje sa za najstaršiu obchodnú cestu vybudovanú v Hornom Uhorsku. Spájala Michalovce s

Baligrodom, viedla cez Ruské, Ruské sedlo, Roztoki s pokračovaním až do Haliča. Na najlepšie zachovanom úseku sú viditeľné úspechy vtedajšieho technologického myslenia (priepusty, mostíky, závory, kilometrovníky). 

 

Cieľom projektu   je zvýšiť úroveň využívania prírodného a kultúrneho potenciálu poľsko-slovenského pohraničia (powiat Lesko, okres Snina).

Tento cieľ sa naplní cez 3 čiastkové ciele:

– vytvorenie zintegrovaného turistického produktu Porta Rusica,

– zväčšenie rozpoznateľnosti prírodného a kultúrneho potenciálu poľsko-slovenského pohraničia a

– zvýšenie povedomia turistov a obyvateľov v oblasti trvalo udržateľnej cykloturistiky.

 

V projekte sa predpokladajú 4 úlohy:

– vytýčenie, označenie Porta Rusica a sprievodná infraštruktúra (SK a PL),

– úprava existujúcich trás a chodníkov pre cyklistov na trvalo udržateľnú trasu „singletrack”(PL),

– cyklus konferencií, školení pre miestne komunity a sprievodcov (SK a PL),

– cyklus aktivít propagujúcich trvalo udržateľnú cykloturistiku (SK a PL).

Hlavné výsledky projektu: vytvorenie cezhraničného turistického produktu Porta Rusica, tvoreného 59,75 km nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných cyklochodníkov (vrátane „singletrack”) spolu s infraštruktúrou (edukačné tabule, altánky, vyhliadkové veže).

Vytvorenie turistického produktu Porta Rusica budú sprevádzať: edukačné aktivity (8), aktivity propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia: 2 konferencie, 2 podujatia, v tom cyklojazda, príprava e-nástrojov (interaktívna mapa cyklotrás, aplikácia do smartfónov) a webová stránka s kódmi QR a publikácie propagujúce potenciál pohraničia (mapy, album).

Web pripravil: Amistad

Korzystamy z cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...